Český návod na KIIROO ONYX + TELEDILDONIC MASTURBATOR

 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA na KIIROO ONYX + TELEDILDONIC MASTURBATOR

Upozornění na software
Onyx+ od Kiiroo lze používat pouze s autorizovanou aplikací Feel-Connect 3.0. Stahování aplikací třetích stran pro ovládání nebo interakci s Onyx+ je výhradně na vaše vlastní riziko. V případě, že je stažena aplikace třetí strany a poškodí buď software nebo hardware zařízení nebo povede ke zranění osob, společnost Kiiroo ani žádný z jejich partnerů nenesou odpovědnost. V případě stažení aplikací třetích stran bude záruka na zařízení neplatná.

Upozornění na hardware
Onyx+ od Kiiroo byl navržen pro použití pouze s originálními produkty Kiiroo. Použití jakéhokoli hardwarového produktu třetí strany v kombinaci s The Onyx+ společností Kiiroo porušuje podmínky použití a záruky a společnost Kiiroo nenese odpovědnost za jakékoli utrpěné škody.

Český návod ke stažení

Obsah

Nastavte si zařízení
Nastavení pomocí vašeho zařízení
Aplikace a služba FeelConnect
Spojte se s FeelMe AI
Interaktivní režim
Manuální režim
Automatický režim
Nabíjení a LED indikátor
Mazání a čištění
Zřeknutí se odpovědnosti a varování
Specifikace likvidace
Specifikace a časté dotazy
Prohlášení FCC, prohlášení ISED

 

Nastavte si zařízení
Pomocí dodané nabíječky micro USB nabíjejte své zařízení, dokud se kontrolka nerozsvítí červeně, přibližně 4 hodiny. Nabíjecí port najdete za Onyx+ pod gumovým krytem nabíjení. Vložte micro USB do malého otvoru na zadní straně Onyx+. *Před prvním použitím doporučujeme zařízení plně nabít. Zatímco se vaše zařízení nabíjí Naskenujte QR kód na vložce v krabici nebo přejděte na www.kiiroo.com a vytvořte si svůj uživatelský účet. https://www.kiiroo.com/my-account/
Jakmile si vytvoříte účet, přejděte na: https://www.kiiroo.com/pages/ register-your-device registrovat své zařízení a aktivovat si jednoletou (1) záruku.
Stáhněte siAplikace FeelConnect 3.0 takže jste připraveni spárovat Onyx+ s vaším mobilním telefonem, jakmile je nabitý.

Snímek obrazovky 2024-02-06 055318

 

Kroky, které vás provedou instalací zařízení
1. Sejměte pouzdro z hygienického plastu.
2. Odstraňte víčko a úchytku z Onyx+.
3. Vložte objímku do Onyx+ a použijte úchytku k uzavření objímky
na místě.
4. Naneste dostatečné množství lubrikantu dovnitř pouzdra a na
sebe.

Snímek obrazovky 2024

* Vezměte prosím na vědomí: otevírání spony při prvních několika pokusech je poměrně obtížné. Zkuste k otevření použít tupý předmět.

1.Zapněte zařízení stisknutím multifunkčního tlačítka na spodní straně zařízení a jeho podržením po dobu přibližně 4 sekund.
2.Zobrazí se blikající modrá barva a zařízení je nyní v režimu Bluetooth (přejděte na stranu 14).
3.Stiskněte jednou tlačítko. Kontrolka bude blikat fialově a zařízení je nyní v manuálním režimu (přejděte na stranu 15).
4.Stiskněte tlačítko ještě jednou. Světlo bude pevné fialová a zařízení je nyní v automatickém režimu (přejděte na stranu 15).
5.Chcete-li zařízení vypnout, podržte multifunkční tlačítko po dobu přibližně 4 sekund, dokud kontrolka nezhasne.

Start button

Stáhněte si prosím aplikaci FeelConnect do svého mobilního telefonu a postupujte podle pokynů, jak spárovat Onyx+ s aplikací.
Pro podrobné pokyny navštivte https://www.kiiroo.com/pages/feelconnect

app-store-dl

google-play-dl

Snímek obrazovky 2024-02-06 060918

 

Onyx+ od Kiiroo lze používat pouze s autorizovanou aplikací Feel- Connect. Stahování aplikací třetích stran pro ovládání nebo interakci s Onyx+ je výhradně na vaše vlastní riziko. V případě, že je stažena aplikace třetí strany a poškodí buď software nebo hardware zařízení nebo povede ke zranění osob, společnost Kiiroo ani žádný z jejich partnerů nenesou odpovědnost. V případě stažení aplikací třetích stran bude záruka na zařízení neplatná.

Následuj svou lásku
Po spárování online napodobují odpovídající zařízení intimitu v reálném čase odkudkoli na světě.


Vnímejte videa
Pocity přirážení Onyx+ se synchronizují s pohyby, které vidíte na obrazovce, takže máte pocit, že jste přímo ve scéně.

Snímek obrazovky 2024-02-06 061231 (1)

 

Cítit virtuální realitu
Používejte Onyx+ v kombinaci s brýlemi VR a pornem virtuální reality.
Zažijte vysoce kvalitní videa pro dospělé natočená v 180 a 360 stupních s 3D stereoskopickým zobrazením. Cítit modely webových kamer
Partneři webových kamer Kiiroo mají na svých webových stránkách speciální interaktivní sekci s hotovými modely připravenými k ovládání vašeho zařízení.
Přejděte na stránku FeelMe.com, kde najdete celou řadu interaktivního obsahu.

Snímek obrazovky 2024-02-06 061507

Připojte se k obsahu pro dospělé pomocí FeelMe AI
FeelMe AI je první platforma na světě, která využívá AI k tomu, aby obsah pro dospělé na internetu interagoval s vaším zařízením Kiiroo v reálném čase.

Snímek obrazovky 2024-02-06 061652

Navštivte FeelMe.com v prohlížeči Google Chrome a zahajte bezplatnou zkušební verzi a zjistěte více o balíčku předplatného, který vyhovuje vašim potřebám. Dostupné na počítači a mobilu.

app-store-dl

google-play-dl

Onyx+ má tři (3) hlavní režimy; Režim Bluetooth, manuální režim a automatický režim. Chcete-li procházet jednotlivými režimy, klikejte na jediné multifunkční tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaného režimu. Výchozí režim Onyx+ je režim Bluetooth.

1. režim Bluetooth; označeno jako modré světlo
Chcete-li spárovat Onyx+ s obsahem, postupujte podle pokynů v aplikaci FeelConnect.
Přejděte na FeelMe.com a podívejte se, kde můžete sledovat různý interaktivní obsah.

Snímek obrazovky 2024-02-06 062109

 

2. Manuální režim; označeno jako blikající fialové světlo.
Jakmile je zařízení v manuálním režimu, můžete ovládat zdvih pomocí trackpadu umístěného na přední straně zařízení. Přejetím nahoru táhnete nahoru a přejetím dolů tahem dolů.

3. K dispozici jsou 4 automatické režimy; označeno jako pevné fialové světlo.
Plný zdvih / Zapnutí / Handjob / Bouře
 
Snímek obrazovky 2024-02-06 062409
 
1. Vložte USB kabel do nabíjecího portu na Onyx+. Nabíjecí port se nachází na zadní straně Onyx+.
2. Zasuňte druhý konec do portu USB. To může být v počítači nebo nástěnném adaptéru.
* Vezměte prosím na vědomí, že nástěnný adaptér NENÍ součástí balení.
3. Počkejte, až začne pomalu blikat červená LED; to znamená, že se Onyx+ nabíjí.
4. Když je Onyx+ plně nabitý, LED kontrolka bude svítit nepřerušovaně červeně.
5. Když je baterie vybitá, LED indikátor vás vyzve k nabití rychlým červeným blikáním. Budete mít přibližně 5 minut, než se Onyx+ odpojí
od Bluetooth a vypne se.
6. Indikátor LED bude pravidelně blikat modro-červeně-modro-červeně, pokud je k dispozici aktualizace nebo pokud se něco pokazilo.
 
Snímek obrazovky 2024-02-06 062656
 

Kiiroo doporučuje sundat pouzdro z Onyx+ a nanést lubrikant. Před použitím naneste do návleku velké množství lubrikantu na vodní bázi.

Doporučeno

Vždy používejte Kiiroo LubeTMnebo jakýkoli jiný lubrikant na vodní bázi.Vždy používejte lubrikant, protože prodlouží životnost pouzdra Onyx+ a poskytne vám ten nejpohodlnější zážitek.

 

Nepoužívat

 Lubrikant na silikonové nebo olejové bázi, protože poškodí pouzdro Onyx+.

Snímek obrazovky 2024-02-06 063348 

Čištění

Po každém použití pouzdro vždy důkladně očistěte.Použijte teplou vodu spolu s Kiiroo PureTMčistič na intimní hračky, mýdlo na nádobí nebo speciální čistič hraček. Otřete vnější povrch Onyx+ čisticími ubrousky jakoOnyx+ není voděodolný.
 
Zodpovědnost
 

My Kiiroo, neděláme s našimi zařízeními žádné lékařské nároky. Naše zařízení nesmějí používat nezletilí (kdokoli mladší 18 let) nebo kdokoli, kdo není schopen nebo ochoten vyjádřit souhlas, nebo na nich.

Zařízení Kiiroo nepoužívejte na zanícená nebo podrážděná místa.

Dodržujte všechny pokyny uvedené v příručce a nepokoušejte se doma provádět žádné technické úpravy vašeho zařízení Kiiroo.

Společnost Kiiroo nenese odpovědnost za žádné nežádoucí důsledky nesprávného použití.

NEPOUŽÍVEJTE svůj Onyx+, pokud

-  Jsou-li odkryté elektronické prvky

-  Pokud je na dotek příliš horký

-  Pokud byl vystaven kapalině jakéhokoli druhu

Nenechávejte Onyx+ na přímém slunciNIKDY vystavit extrémnímu teplu.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

K sušení zařízení nepoužívejte topná zařízení.

Nepoužívejte drsná mýdla, protože mohou poškodit materiál rukávu.

Zařízení vždy ukládejte mimo dosah dětí.

Pomoc

Máte-li jakékoli další problémy s nastavením a instalací nebo problémy s používáním zařízení, neváhejte kontaktovat náš tým zákaznických služeb. Náš tým je tu pro vaši podporu a podrobně vám vysvětlí řešení vašich problémů.

Snažíme se, aby vaše online prostředí fungovalo co nejhlaději. Naším cílem je odpovědět na všechny otázky do 48 hodin od jejich obdržení.

Pro časté dotazy navštivte
www.kiiroo.com/faq
www.kiiroo.com

 

Kontakt
info@kiiroo.com