Odstoupení od smlouvy

Formulář ke stažení: Odstoupení od smlouvy_cervenakocka.cz

U nás je to jednoduché.

Návod jak vrátit zboží. (Odstoupit od smlouvy podle platné legislativy)

Stačí zavolat za zákaznickou podporu +420 732 786 708, nebo poslat email: obchod@cervenakocka.cz a my Vám poradíme jak to udělat.

Děláme pro všechno tak, aby s tím pro Vás bylo co nejméně práce a starostí.

 

Zákonné poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

1.

Právo odstoupit od smlouvy

1.1. 

Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat osobu:

Pavel Vyklický
Severní 732/65
Hradec Králové 500 03
 
Email: obchod@cervenakocka.cz
Mobil: +420 732 786 708
 

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem, telefonicky, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Jak na to?

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.

a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese:

Pavel Vyklický
Severní 732/65
Hradec Králové, 500 03

 

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Náklady spojené s vrácením za Vás poneseme my. Ve výši maximálně stejné, jako byly původní.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

_____________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy.

Formulář lze poslat emailem:
 
email:obchod@cervenakocka.cz 

 

Nebo na adresu:

Pavel Vyklický
Severní 732/65
Hradec Králové 500 03
 

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:  

Vaše adresa:   

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:     _____________________

Datum:

 

Formulář ke stažení: Odstoupení od smlouvy_cervenakocka.cz